VZN č.4/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa

Home/VZN/VZN č.4/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa

VZN č.4/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa

Plný názov: VZN č. 4/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy cirkevným zriaďovateľom materských škôl
a školských zariadení na kalendárny rok 2013 s účinnosťou od 1.1.2013 so sídlom na území obce Soblahov.

VZN bolo schválené v OcZ: 12.12.2012
VZN vyvesené na úradnej tabuli: 13.12.2012
VZN nadobúda účinnosť: 1.1.2013

Plné znenie VZN: VZN 04/2012

Od |2017-12-10T13:02:49+02:0013. decembra 2012|VZN|0 komentárov