VZN – návrhy

Home/VZN – návrhy
VZN – návrhy2017-12-10T13:02:39+02:00

Návrhy VZN obce Soblahov.

VZN je možné pripomienkovať do termínu zasadnutia obecného zastupiteľstva, na ktorom bude VZN prerokované.

Návrh VZN č. 3/ 2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a šk. zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy cirkevným zriaďovateľom MŠ a školských zariadení na kalendárny rok 2020 s účinnosťou od 1.1.2020 so sídlom na území obce Soblahov.

By |18. novembra 2019|Categories: Oznamy, Úradná tabuľa, VZN na pripomienkovanie|

Všeobecne záväzné nariadenie obce určuje výšku dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a výšku dotácie na prevádzku a mzdy zriaďovateľovi cirkevnej materskej školy so sídlom na území obce Soblahov, ktorá [...]