VZN – návrhy

Home/VZN – návrhy
VZN – návrhy2017-12-10T13:02:39+02:00

Návrhy VZN obce Soblahov.

VZN je možné pripomienkovať do termínu zasadnutia obecného zastupiteľstva, na ktorom bude VZN prerokované.

Návrh Dodatku č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Soblahov č. 4/2015 k pripomienkovaniu

By |8. apríla 2019|Categories: Oznamy, Úradná tabuľa, VZN na pripomienkovanie|

Dodatok  č. 1 k VZN č. 4/2015 o mieste a čase  zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ, o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ, o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD [...]