Návrh VZN 12017 o organizácii miestneho referenda na pripomienkovanie