VZN

Home/VZN
VZN2017-12-10T13:02:40+02:00

marec 2021

Všeobecne záväzné nariadenie obce Soblahov č. 1/2021

By |15. marca 2021|Categories: VZN|

Všeobecne záväzné nariadenie obce Soblahov č. 1/2021 o mieste a čase  zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na [...]

január 2021

VZN č.3 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení v zriadovateľskej pôsobnosti obce..

By |13. januára 2021|Categories: VZN|

  Všeobecne záväzné nariadenie obce Soblahov č. 3/ 2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy  a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a o určení  výšky dotácie na prevádzku a mzdy cirkevným zriaďovateľom [...]

december 2020

apríl 2020

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020

By |7. apríla 2020|Categories: VZN|

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2010 o Územnom pláne obce Soblahov príloha: VZN 1/2020 Prílohy: Prílohy k VZN 1/2020 ako súčasť návrhu VZN 1/2020

január 2020

december 2019

VZN obce Soblahov č. 3/2019

By |12. decembra 2019|Categories: Úradná tabuľa, VZN|

Obecné  zastupiteľstvo obce Soblahov vo veciach územnej samosprávy v zmysle §6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, §6 ods. 2 a ods. 12  písm. d) a písm. b) zákona [...]