VZN

Home/VZN
VZN2017-12-10T13:02:40+02:00

apríl 2020

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020

By |7. apríla 2020|Categories: VZN|

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2010 o Územnom pláne obce Soblahov príloha: VZN 1/2020 Prílohy: Prílohy k VZN 1/2020 ako súčasť návrhu VZN 1/2020

január 2020

december 2019

VZN obce Soblahov č. 3/2019

By |12. decembra 2019|Categories: Úradná tabuľa, VZN|

Obecné  zastupiteľstvo obce Soblahov vo veciach územnej samosprávy v zmysle §6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, §6 ods. 2 a ods. 12  písm. d) a písm. b) zákona [...]

VZN obce Soblahov č. 4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Soblahov

By |12. decembra 2019|Categories: Úradná tabuľa, VZN|

Obecné zastupiteľstvo v Soblahove v súlade s ustanovením § 6 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a  zák. č. 582/2004 Z.z o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení [...]

júl 2019

jún 2019

Go to Top