Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne upozorňuje a zároveň zakazuje občanom vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov a zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. Za porušenie môže byť fyzickej osobe uložená pokuta vo výške 331 EUR.

Viac informácií:

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru