Predmet nájmu: Nebytové priestory v Galérii na povale, Soblahov 184

Zámer prenajať nebytové priestory – kancelárske priestory