Základná škola s materskou školou v Soblahove

oznamuje, že zápis dieťaťa na predprimárne vzdelávanie bude prebiehať v dňoch

12.5. – 13.5.2020

 

Zápis detí do materskej školy bude prebiehať online. Vyplnené žiadosti vo worde, alebo naskenované žiadosti v PDF  môžete posielať na email mssoblahov@pobox.sk. Tlačivo na žiadosť nájdete na webovej stránke materskej školy v sekcii O škôlke – tlačivá na stiahnutie).

Máte možnosť  vyplniť aj elektronickú prihlášku, ktorú nájdete na stránke materskej školy  www.mssoblahov.edupage.org