Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školu Vám oznamuje, že zápis detí do MŠ bude v dňoch 02.05. – 04.05.2022 v priestoroch MŠ.

Viac informácií: Zápis MŠ