Zápis sa uskutoční za prísnych hygienicko-epidemiologických opatrení (prekrytie úst a nosa, rukavice, vlastné pero) v budove ZŠ, zápis bude bez osobnej prítomnosti dieťaťa, zúčastní sa iba jeden zákonný zástupca:

21.4. 2020 od 13:00 – do 15:00

pre zákonných zástupcov, ktorí nemajú možnosť vyplniť a vytlačiť potrebné dokumenty vopred. Škola im poskytne potrebné dokumenty na vyplnenie.

22.4. 2020 od 13:00 – do 16:00

pre zákonných zástupcov, ktorí si prinesú všetky potrebné vyplnené dokumenty

23.4. 2020 od 09:00 – do 13:00

pre zákonných zástupcov, ktorí si prinesú všetky potrebné vyplnené dokumenty

Konkrétny postup a všetky dôležité dokumenty a informácie nájdete na stránke www.zsoblahov.sk