ZÁPISNICA č. 1/2020 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soblahov, konaného dňa 19.2.20200

ZÁPISNICA č.12020