ZÁPISNICA č. 7/2018 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soblahov, konaného dňa 12.12.2018 o 17:30 hod. na Obecnom úrade v Soblahove.

Príloha: Zápisnica 7/2018