Zápisnica č. 3/2016 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soblahov, konaného dňa 22.6.2016 o 17:30 hod. na Obecnom úrade v Soblahove.

Zápisnica 3/2016 (pdf)