Zápisnica č. 6/2015 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Soblahov, konaného dňa 9.12.2015 o 17,30 hod. na Obecnom úrade v Soblahove.

Príloha: zapisnica OZ č.6/2015