Zasadnutie OcZ v Soblahove sa uskutoční dňa 12.9.2018 o 17,30 hod. Srdečne Vás pozývame !

Program zasadnutia