Zasadnutie OcZ v Soblahove sa uskutoční dňa 14.12.2016 o 17,30 h na Obecnom úrade v Soblahove. Srdečne Vás pozývame ! program-zasadnutia