Zasadnutie OcZ v Soblahove sa uskutoční v stredu dňa 5.4.2017 o 17,30 h na Obecnom úrade v Soblahove. Srdečne Vás pozývame !

Program zasadnutia