Zasadnutie OcZ sa bude konať dňa 11.12.2019 o 17:30 h na Obecnom úrade v Soblahove. Srdečne Vás pozývame !

Program zasadnutia