Zasadnutie OcZ sa uskutoční dňa 27.4.2016 o 17,30 h. na OcÚ v Soblahove.  Srdečne Vás pozývame !  Program zasadnutia