Zasadnutie OcZ Soblahov sa uskutoční v utorok 13. februára 2018 o 17,30 h na Obecnom úrade v Soblahove. Srdečne Vás pozývame !

Program zasadnutia