Zasadnutie OcZ sa uskutoční v stredu 22.júna 2016 o 17,30 h na Obecnom úrade v Soblahove. Srdečne Vás pozývame!

Program zasadnutia