Zasadnutie OcZ v Soblahove sa uskutoční v stredu 12.12.2018 o 17:30 h na Obecnom úrade v Soblahove. Srdečne Vás pozývame !

Program zasadnutia