Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Soblahove sa uskutoční v stredu 16.augusta 2017 o 17,30 h na Obecnom úrade v Soblahove. Srdečne Vás pozývame !  Program zasadnutia