Zasadnutie OcZ v Soblahove  sa bude konať 18.9.2019 o 17:30 h. Srdečne Vás pozývame !  Program zasadnutia