Zasadnutie OcZ sa uskutoční v stredu 28. októbra 2015 o 15,30 h. Srdečne Vás pozývame !  Program zasadnutia