Zasadnutie OcZ v Soblahove sa bude konať 23.10.2019 o 17:30 h. Srdečne Vás pozývame !

Program zasadnutia