Zasadnutie OcZ v Soblahove sa uskutoční dňa 23.6.2021 o 17:30 h vo veľkej zasadačke Obecného úradu v Soblahove. Program zasadnutia