Zasadnutie OcZ obce Soblahov sa uskutoční v stredu 27.2.2019 o 17:30 h v malej zasadačke Obecného úradu v Soblahove. Srdečne Vás pozývame !

Program zasadnutia