Zasadnutie OcZ v Soblahove sa uskutoční v stredu dňa 17.2.2016 o 17,30 h na Obecnom úrade v Soblahove. Srdečne vás pozývame!  Program zasadnutia OcZ 17.2.2016