Zasadnutie OcZ sa uskutoční dňa 26.10.2016 o 17,30 h na Obecnom úrade v Soblahove. Srdečne Vás pozývame!  program-zasadnutia