Zasadnutie OcZ sa uskutoční  štvrtok 5.4.2018 o 17,30 h na Obecnom úrade v Soblahove.

Srdečne Vás pozývame !

Program zasadnutia