Zasadnutie OcZ v Soblahove sa uskutoční dňa 6. septembra 2017 o 17,30 h na Obecnom úrade v Soblahove.  Srdečne Vás pozývame !  Program zasadnutia