Zasadnutie OcZ obce Soblahov sa uskutoční 9.12.2015 o 17,30 h na Obecnom úrade v Soblahove. Srdečne Vás pozývame !  Program zasadnutia