Plánované zasadnutie OcZ, ktoré sa malo konať v stredu 9.decembra 2020 sa uskutoční v piatok 11.12.2020 o 17:30 h . Program zasadnutia zostáva nezmenený.