Zasadnutie OcZ v Soblahove sa uskutoční dňa 19.6.2019 o 17:30 h na Obecnom úrade v Soblahove. Srdečne Vás pozývame !  Program zasadnutia