Zasadnutie OcZ v Soblahove sa uskutoční 24.4.2019 o 17:30 h na Obecnom úrade v Soblahove. Srdečne Vás pozývame ! Program zasadnutia