Zasadnutie OcZ v Soblahove sa uskutoční dňa 25.1.2017 o 17,30 h na Obecnom úrade v Soblahove. Srdečne Vás pozývame ! Program zasadnutia