Zasadnutie OcZ sa uskutoční v stredu 25.10.2017 o 17,30 h na Obecnom úrade v Soblahove.

Srdečne Vás pozývame !

Program zasadnutia