Zasadnutie OcZ v Soblahove sa uskutoční v stredu 9.12.2020 o  17:30 h v zasadačke OcÚ v Soblahove.

Program zasadnutia