Zasadnutie OcZ sa uskutoční dňa 20.6.2018 o 17,30 h na Obecnom úrade v Soblahove. Srdečne Vás pozývame !

Program zasadnutia