Zasadnutie OcZ sa uskutoční 9. septembra 2015 o 17,30 h na Obecnom úrade Soblahov. Srdečne Vás pozývame! Program zasadnutia