Zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa uskutoční dňa 28.4.2021 o 17:30 h vo veľkej zasadačke Obecného úradu v Soblahove.  Program zasadnutia