Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Soblahove sa uskutoční 28.10.2020 o 17.30 h vo veľkej zasadačke OcÚ.

Program zasadnutia