Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Soblahove sa uskutoční štvrtok 14. mája 2020 o 16:00 h na Obecnom úrade v Soblahove z dôvodu Covid-19 v mimoriadnom režime. Program zasadnutia