Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Soblahov sa uskutoční v utorok 8. marca 2022 o 17:30 h vo veľkej zasadačke Obecného úradu v Soblahove.  Program zasadnutia