Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Soblahov sa uskutoční dňa 13.12.2017 o 17,30 h na Obecnom úrade v Soblahove. Srdečne Vás pozývame !

Program zasadnutia