Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Soblahov sa uskutoční v stredu 13.7.2022 o 17:30 h v zasadačke Obecného úradu v Soblahove.

Program zasadnutia