Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Soblahov sa uskutoční v stredu 22. júna 2022 o 17:30 h v zasadačke Obecného úradu v Soblahove.

Srdečne Vás pozývame !  Program zasadnutia