Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Soblahove sa uskutoční v piatok dňa 10.12.2021 o 17:30 h vo veľkej zasadačke Obecného úradu v Soblahove.  Program zasadnutia